Územní plán, reality

logo IOP + EU + MMR - 2

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ číslo projektu CZ.1.06/5.3.00/17.08555

Oznámení o vydání ÚP Hrobce
13.10.2014

pdf I-1 Výkres základního členění
pdf I-2a Hlavní výkres – Způsob využití území
pdf I-2b Výkres prostorového uspořádání území
pdf I-2c Výkres koncepce dopravní infrastruktury
pdf I-2d Výkres koncepce technické infrastruktury
pdf I-3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
pdf II-1 Koordinační výkres
pdf II-2 Výkres širších vztahů
pdf II-3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
pdf Opatření obecné povahy o vydání Územního plánu Hrobce
pdf Územní plán Hrobce
pdf Územní plán Hrobce – odůvodnění
pdf Územní plán Hrobce – Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
pdf Veřejná vhláška – Oznámení o vydání ÚP Hrobce a opatření obecné povahy k územně plánovací dokumentaci Hrobce

Návrh Územního plánu k projednání
pdf ÚP Hrobce – Odůvodnění Návrhu ÚP pro veřejné projednání
pdf Koordinační výkres II.1
pdf Koordinační výkres II.2
pdf Koordinační výkres II.3
pdf Veřejná vyhláška
pdf OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce
pdf Příloha č.3 – Postup při pořízení ÚP Hrobce
pdf Příloha č.4 – Seznam připomínek doručených na adresu pořizovatele

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ číslo projektu CZ.1.06/5.3.00/17.08555

Plánované trasy vysokorychlostní železniční trati Praha – Drážďany na území naší obce.

Lokalita Hrobce – Bulf

Lokalita již skoro celá zastavěná novými rodinnými domy, zbývá pár volných stavebních parcel k prodeji.

Nová lokalita určená k individuální výstavbě

Nabídka 40 stavebních parcel v lokalitě Rohatce – Pod Skalou. Lokalita plně připravena k uskutečnění výstavby – asfaltová komunikace, inženýrské sítě i veřejné osvětlení plně funkční.

Územní plán obce

pdf územní plán obce
pdf strategický rozvojový plán

Zahájení prací na novém Územním plánu obce Hrobce
Veřejné projednání návrhu Územního plánu obce Hrobce

www.strukturalni-fondy.cz/iop

logo IOP + EU + MMR - 2

 

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ číslo projektu CZ.1.06/5.3.00/17.08555

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *