Povodňový plán

Povodňový plán obce HROBCE – povodňový plán

Individuální povodňový plán nemovitosti – je stručný návod obyvatelů nemovitosti v záplavovém území, jak se chovat při nebezpečí povodně. Každá nemovitost v záplavovém území by měla mít tento individuální povodňový plán a jeho kopie by měla být uložena na obecním úřadě. Zde naleznete vzor povodňového plánu nemovitosti.