Praktické informace

• Svoz komunálního odpadu (popelnic) je v zimním období r. 2018/2019 každý sudý týden v úterý.

svoz odpadů zima 2018-2019

• Svoz bioodpadu začíná v úterý 10. dubna 2018 a bude probíhat každý lichý týden v úterý.

svoz bioodpadu 2018

• Místní poplatek za komunální odpad v roce 2018 v obcích Hrobce a Rohatce je 600,- Kč na osobu.

• Místní poplatek za prvního psa v roce 2018 v obcích Hrobce a Rohatce je 100,- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele činní poplatek 125,- Kč.

Provozní doba obchodu s potravinami v Hrobcích:
otevírací doba obchod

Rozvrh tělocvičny Rohatce

Provozní řád fotbalového hřiště Hrobce

Kanalizace_Rohatce smlouva

č. 3) Ceník úhrad služeb obce