Praktické informace

• Svoz komunálního odpadu (popelnic) je v roce 2018 každý sudý týden v úterý.

svoz komun odpadu 2018

• Svoz bioodpadu začíná v úterý 10. dubna 2018 a bude probíhat každý lichý týden v úterý.

svoz bioodpadu 2018

• Místní poplatek za komunální odpad v roce 2018 v obcích Hrobce a Rohatce je 600,- Kč na osobu.

• Místní poplatek za prvního psa v roce 2018 v obcích Hrobce a Rohatce je 100,- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele činní poplatek 125,- Kč.

Provozní doba obchodu s potravinami v Hrobcích:
otevírací doba obchod

Rozvrh tělocvičny Rohatce

Provozní řád fotbalového hřiště Hrobce

Kanalizace_Rohatce smlouva

č. 3) Ceník úhrad služeb obce

 

• Od neděle 11. 12. 2016 se mění jízdní řády autobusů a vlaků. Zde jsou odkazy na nové jízdní řády:
autobusy – http://portal.idos.cz/Down.aspx?f=pdf/L552683_161211_187783.pdf
vlaky – http://portal.idos.cz/Down.aspx?f=vlakpdf%5c2016-12-11%2fk090.pdf