Vyhlášky obce

Plná znění obecně závazných vyhlášek

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 – požární řád obce

Obecně závazná vyhláška č.2-2017,o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

Veřejná vyhláška – změny č. 1 územního plánu Hrobce

Směrnice obce pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č._2-2017

Stanovení školského obvodu Mateřské školy Rohatce

Vyhláška o nočním klidu 1-2017

hrobce-povodnovy-plan

Ceník úhrad služeb obce

Směrnice obce pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1-2016.

Vyhláška č. 2/2015        
o způsobu komunitního kompostování v obci

Vyhláška č. 1 2015
o nakládáni s odpady na území obce

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014
o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazní vyhláška č. 1/2012
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené MInisterstvem financí podle jiného právního předpisu

Veřejná vyhláška
Oznámení opatření obecné povahy, kterým se vydávají Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje (.pdf)

Obecně závazná vyhláška č.3/2011
o místním p platku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů (.pdf)

Obecně závazná vyhláška č.2/2011
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (.pdf)

Obecně zánazná vyhláška č.1/2011
o místním poplatku ze psů (.pdf)

Obecně závazná vyhláška č. 2/2007
Požární řád obce Hrobce (.pdf)

Obecně závazná vyhláška č.6/2005
o vymezení závazné části územně plánovací dokumentace –
Ú z e m n í h o  p l á n u  o b c e  H r o b c e.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *