Kanalizace Rohatce

smlouva-o-odběru-odpadních-vod

cenový výměr SCVK

směrná čísla dle vyhlášky

Příloha č_12 k vyhl_č_428-2001

Vážení spoluobčané

V současnosti obec Hrobce získala všechna potřebná povolení na provozování kanalizace

v Rohatcích. Proto je možno se zástupci obce podepisovat smlouvy o odběru odpadních vod.

Cena 35,38,- Kč/ m3 za odběr odpadních vod se odvyjí od cenového výměru SčVK a.s. pro rok 2015. Na základě, kterého obec hradí celkové stočné za převzetí odpadních vod k likvidaci.

Stočné za rok 2015 bude občanům počítáno alikvotně od podpisu smlouvy o předávání odpadních vod s fy. SčVK a.s. od 31.8. 2015. do doby provedení odpočtu vodného. Elektrická energie potřebná k přečerpávání odpadních vod a úhrada za provádění povinného odborného zastupování bude hrazena z rozpočtu obce.

podporil_UK_logo_svisle_MODRE_CMYK

Výstavbu kanalizace v Rohatcích podpořil Ústecký kraj.

 


Soubory ke stažení:


Rohatce – Kanalizace 1.část
Rohatce – Kanalizace 2.část

kanalizační řád