Obec dnes

Obec leží 40 km severozápadně od Prahy směrem na Ústí nad Labem. Klidné prostředí obce ležící v blízkosti historického města Roudnice nad Labem je doplňováno blízkostí řeky Labe a výhledem na panorama Českého středohoří.
Obec Hrobce je členem svazku obcí Podřipsko, Euroregionu Labe, SESO a SONO.
Hrobce leží 152 m.n.m. a rozloha katastru je 149 ha.
Rohatce leží 186 m.n.m. a rozloha katastru je 591 ha. Dlouhá historie osídlení je patrná i z okrouhlého tvaru návse. Na návsi je barokní kaple z roku 1744, stejně jako selský dvůr č.p. 8 památka chráněná státem a celá řada souborů bývalých zemědělských usedlostí.

Vybavenost obce


V části Hrobce je dnes v provozu obchod se smíšeným zbožím a hostinec. V obci funguje poštovní úřad a vlakové nádraží.
Z dalších služeb jsou v obci autoopravny, autodopravy, zemědělci, zámečnictví, stavební firmy, velkosklad strojů a nářadí, prodej pohonných hmot a maziv. Pro kulturní využití je otevřena knihovna s veřejným internetem, sportovní areál, dětské hřiště a hasičská zbrojnice.
V části Rohatce je mateřská školka a veřejná knihovna s internetem. Dále v obci působí soukromí zemědělci, malíři a dopravce. Seznam služeb a adresář podnikatelů naleznete v katalogu. Vyšší občanskou vybavenost pro občany nabízí zejména Roudnice nad Labem.

Zdravotnictví


Základní lékařské vyšetření nacházejí občané na poliklinice v Roudnici nad Labem. Odbornou zdravotnickou péči poskytuje i nemocnice v Litoměřicích nebo v Ústí nad Labem.

Školy


Obec Hrobce má svoji mateřskou školku v Rohatcích. Do školy jezdí místní děti do Libotenic, Roudnice nad Labem a Terezína.

Doprava


Spojení s okolními městy Roudnice nad Labem, Lovosice, Litoměřice a Štětí je zajištěno vlakovým i autobusovým spojením. Za prací do okolních obcí vyjíždí více než 70 % ekonomicky aktivních obyvatel. Doprava je popsána na samostatné stránce.

Zázemí pro bydlení a výstavbu


Obec má v současné době vyřešeno zásobování pitnou vodou prostřednictvím veřejného vodovodu. Voda je do obce přiváděna z Malešovské vodárny přes Vrutici, Roudnici nad Labem a Židovice. Kanalizační síť je pouze v části Hrobce. Likvidace odpadních vod není zatím v části ROHATCE vyřešena. Odpadní vody jsou odváděny do domovních jímek a septiků. Likvidace tuhých komunálních odpadů je vyřešena prostřednictvím sdružení obcí nakládajících s odpadem v okrese Litoměřice (SONO), které jej odváží na skládku do Úpohlav. Odvoz separovaného odpadu zajišťují Středočeské sběrné suroviny, a.s. Nebezpečný odpad vyváží dvakrát ročně firma BEC Lovosice.

V obci jsou nové telekomunikační rozvody. V části Hrobce je telefonní ústředna na odbočce z dálkového kabelu a telefonní přípojku má většina domácností. Rozvod telekomunikačních kabelů (stejně jako el. energie) je proveden v části Hrobce podzemním vedením. Posílené rozvody elektrické energie jsou připraveny k případnému vytápění bytů či domů elektřinou. V současné době je elektrická energie přiváděna do obce z rozvodny Kleneč prostřednictvím venkovního vedení 22kV, které rozvádí elektrickou energii do 6-ti trafostanic umístěných na okrajích obce. Plyn je v současné době zaveden do obou částí obce z redukční stanice v Židovicích, která je napojena na vysokotlaké potrubní vedení. Obec potřebuje do roku 2020 realizovat bytovou výstavbu v rozsahu cca 50 rodinných domů a obecních bytů. (I. etapa obytné výstavby je plánována v Hrobcích v lokalitě směrem ke kopci Bulf v rozsahu 35 rodinných domů.)

Rekreace, odpočinek


V návrhu pro územní plán se počítá s rekreační a oddychovou zónou u řeky Labe v sousedství budoucí cyklostezky – Labská vinařská cyklostezka. Počítáno je i s parkovištěm lodí (turistických, nákladních i malých pro přepravu na ostrov – Skautský tábor) a parkem. Po těchto úpravách bude lokalita ideálním zázemím pro rozvoj turistického ruchu i pro rekreační využití Labe. Pro rozvoj turistiky v lokalitě je počítáno i s využitím nově budovaného sportovního centra umístěného pod budovou železniční stanice Hrobce.

Kultura


Ze společenských akcí se v obci Hrobce a Rohatce koná dětský den, dětské maškarní veselice, vítání občánků, vědomostní soutěže knihovny pro děti, mikulášské nadílky, rozsvícení vánočního stromu, plesy a diskotéky, pouťové oslavy, posezení se seniory, hasičské závody, rozloučení s prázdninami – neckyjáda,.. Pozvánku na kulturní a sportovní akce naleznete na stránce kalendář. Aktivní společenskou organizací je sbor dobrovolných hasičů, Sportovní klub Hrobce a Klub Rohateckých baráčníků. Sportu je věnována samostaná stránka.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *