Upozornění na aplikaci nebezpečného přípravku pro včely

Oznamujeme, že bude proveden postřik na nekvetoucí porost řepky ozimé přípravkem Nurelle D ze skupiny organofosfátu (s účinnou látkou chlorpirifos a cypermethrin) klasifikovaný jako zvlášť nebezpečný pro včely. Aplikace bude provedena dne 11.10. 2018 na DPB 4203/3 (750-1000). Místo aplikace 4203/3 (750-1000) KÚ Dušníky, Nové Dvory, Písty.

Hautke Aleš
739 233 987
KLUK Dušníky, s.r.o.