Sběr nebezpečného odpadu

V Rohatcích a Hrobcích bude dne 21. května 2016 sběr drobného nebezpečného odpadu.

Svoz nebezpečného odpadu květen 2016