Archiv pro měsíc: Listopad 2015

Česko zpívá koledy

Letos poprvé se obě naše vesnice zúčastní celostátní akce Česko zpívá koledy,eaRYLDPhALYutyfucFK5U3qiCU76Odq34Ds-ECO9hcXwqR-Uq562NYnck6YV6B-ykPSrvh4 fOB6Xxg3LDRmaMLUXlMUAG89XJ0_qma8Paxg1I7w_uFAedp_xonr5pxTZtWo33JhhWt-7fM kterou pořádá regionální deník – u nás Litomeřický deník. Společně se sejdeme v 17:45 v Hrobcích u vánočního stromu na Návsi a v Rohatcích u Kaple všech Svatých a společně zaspíváme koledy v pořadí:
1. Nesem vám noviny
2. Narodil se Kristus Pán
3. Půjdem spolu do Betléma
4. Jak jsi krásné, neviňátko
5. Pásli ovce Valaši
6. Vánoce, Vánoce přicházejí
Na zahřání bude připraven teplý čaj

Smlouvy na odběr odpadních vod

Vážení spoluobčané vlastníci nemovitostí v Rohatcích.

V současnosti obec Hrobce získala všechna potřebná povolení na provozování kanalizace

v Rohatcích. Proto je možno se zástupci obce podepisovat smlouvy o odběru odpadních vod.

Cena 35,38,- Kč/ m3 za odběr odpadních vod se odvíjí od cenového výměru SčVK a.s. pro rok 2015. Na základě, kterého obec hradí celkové stočné za převzetí odpadních vod k likvidaci.

Stočné za rok 2015 bude občanům počítáno alikvotně od podpisu smlouvy o předávání odpadních vod mezi obcí a  fy. SčVK a.s. od 31.8. 2015 do doby provedení odpočtu vodného. Elektrická energie potřebná k přečerpávání odpadních vod a úhrada za provádění povinného odborného zastupování bude hrazena z rozpočtu obce.

Formulář smlouvy o odvádění odpadních vod je ke stažení na webu obce v rubrice kanalizace Rohatce, k vyzvednutí na OÚ v Hrobcích nebo každé úterý v přízemí MŠ v Rohatcích od 18 hodin.

Starosta obce Bc. Petr Kříž