Archiv pro měsíc: Srpen 2015

Ukončení prázdnin v Hrobcích

Obecní úřad Hrobce a SDH Hrobce Vás zve na zábavné ukončení prázdnin,

které se bude konat v sobotu 29.8.2015.
Sraz je u rampy u Labe v 15:30 h.
Akce pro malé i velké děti ve stylu fáborkované bude protkána soutěžemi a plněním úkolů s pohádkovými postavami.
Na hřišti bude následovat ukázka výcviku služebních psů (17:15 h), pěna (17:30 h), diskotéka (18 h) a zpívání s kytarou.
Občerstvení na hřišti zajištěno.

Děti, neseďte doma, přijďte s námi oslavit ukončení prázdnin!!!!

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hrobce, které se koná dne 27.8. 2015 od 18 hodin v knihovně v Rohatcích.

Program 9. zasedání (9/2015)
1) Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele.
2) Schválení programu.
3) Projednání a schválení vyhlášky obce č. 2/2015.
4) Projednání a schválení prodeje vodního díla kanalizace Hrobce v souladu se smlouvou
o spolufinancování stavby ze dne 24.7. 1997.
5) Projednání a schválení záměru změny projektu multifunkčního hřiště v Hrobcích.
6) Projednání a schválení poskytnutí příspěvku na rekonstrukci kaple v Rohatcích.
7) Projednání chybného zápisu bodu č. 5 ze zasedání 7/201
8) Projednání a schválení chybného zápisu bodu č. 3 ze zasedání 8/2015.
(závěrečný účet obce 2014)
9) Projednání a schválení zahájení úkonů souvisejících se změnou územního plánu obce.
10) Projednání a případné schválení návrhu nájemní smlouvy na vodní dílo vodovodní řad Pod
Skalou.
11) Diskuze
12) Závěr.
Starosta obce Hrobce Bc. Petr Kříž

Vyvěšeno: 19.8.2015
Sejmuto: 27.8.2015