Smlouvy na odběr odpadních vod

smlouva o oběru odpadních vod

Vážení spoluobčané vlastníci nemovitostí v Rohatcích.

V současnosti obec Hrobce získala všechna potřebná povolení na provozování kanalizace

v Rohatcích. Proto je možno se zástupci obce podepisovat smlouvy o odběru odpadních vod.

Cena 35,38,- Kč/ m3 za odběr odpadních vod se odvyjí od cenového výměru SčVK a.s. pro rok 2015. Na základě, kterého obec hradí celkové stočné za převzetí odpadních vod k likvidaci.

Stočné za rok 2015 bude občanům počítáno alikvotně od podpisu smlouvy o předávání odpadních vod mezi obcí a  fy. SčVK a.s. od 31.8. 2015. do doby provedení odpočtu vodného. Elektrická energie potřebná k přečerpávání odpadních vod a úhrada za provádění povinného odborného zastupování bude hrazena z rozpočtu obce.

Formulář smlouvy o odvádění odpadních vod je ke stažení na webu obce, k vyzvednutí na OÚ v Hrobcích nebo každé úterý v přízemí MŠ v Rohatcích od 18 hodin.

Starosta obce Bc. Petr Kříž