Doporučujeme

Informační SMS pro občany

Vážení spoluobčané,

v souvislosti se zkvalitňováním služeb v naší obci a zlepšování komunikace s občany zavádíme novou službu – informační SMS pro občany. Jedná se o bezplatnou službu, díky které budete včas informováni o mimořádných situacích či důležitém dění v naší obci. Stačí se pouze přihlásit k odběru informací.

K odběru informací z SMS kanálu se mohou přihlásit i chalupáři nebo příznivci naší obce.

Dle nové směrnice EU nejsou v seznamu kontaktů k telefonním číslům přiřazeny další informace jako jména atd..

Revize kotlů na tuhá paliva

Před dvěma lety obec Hrobce zprostředkovávala zlevněné revize kotlů na tuhá paliva. Z důvodu schválení novely zákona O ochraně ovzduší byl termín platnosti revize prodloužen z původních dvou let na tři roky, tzn. platnost revize z r. 2016 je do r. 2019.
Níže je dopis od společnosti, která prováděla revize v Hrobcích a Rohatcích.

Vážení,
rádi bychom Vás informovali, že dne 19. 7. 2018 byla schválena novela zákona O ochraně ovzduší, kterou se změnil termín pro kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, tzv. revize.
Z původních dvou let, byl termín prodloužen na 36 měsíců a to zpětně. To znamená, že námi vystavené revize v roce 2016 již nyní platí až do roku 2019.
Prosím informujte o této změně občany, kteří měli o revizi zájem.
Dovolíme si vás opět kontaktovat v roce 2019 s nabídkou nových revizí.

Děkuji za spolupráci

S přáním hezkého dne

Marcela Metelková