Aktuality

10.07.2015

Rohatecká lávka

Letos se koná již třetí ročník rohatecké lávky, akce s podnázvem "Přejdi Kali suchou nohou" 25.7.2015 Tento rok poprvé v maskách. Kdo přijde v masce piráta, obdrží zdarma drink na osvěžení. Na celý den připravujeme bohatý program, kdy se zabaví jak děti, tak dospělí. Začneme malými fotbalovými zápasy, pak budou následovat hry dětí, nakonec se přejde na lávku. Nedílnou součástí Lávky je kulinářská soutěž našich hospodyněk, na kterou jsme upravili bodovací systém. Každá hospodyňka si může donést dobrot kolik unese. Přihláškou do soutěže je odevzdání plechu dobrot - ať už slaných či sladkých a to do 10:00 v klubovně baráčníků. Děti budou formou her a soutěží sbírat indície na večerní hledání pokladu. Na všechny piráty se moc těšíme!! Na tuto akci je vytvořena událost na fc, kam se budou přidávat průběžné informace, https://www.facebook.com/events/824824790904542/
16.06.2015

Pozvánka na 8. veřejné zasedání zastupitelstva obce Hrobce, které se koná 25. 6. 2015 od 18 hodin v KD v Hrobcích

10.06.2015

5. Ročník Labské neckyády 2015

10.06.2015

Pozvánka na 7. veřejné zasedání zastupitelstva obce Hrobce, které se koná 18.6.2015 od 18 hodin v knihovně v Rohatcích

Sněhurka a sedm trpaslíků
1.11.2014 od 16 hodin se koná v Kulturním domě představení dětského loutkového divadla.
Krásou proti rakovině
Ve středu 22.října od 9 do 18 hodin se v Roudnici n.L. v KD Říp uskuteční zajímavá charitativní akce. Celý den se Vám budou věnovat kosmetičky, kadeřnice, masérky a nehtařky. V 15. hodin zahájíme hodinu Zumby. Celý výtěžek z akce bude věnován sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu MAMMA HELP.

Starší akce >>


Důležité informace
Opatření obecné povahy k územně plánovací dokumentaci Hrobce

Více informací v sekci Územní plán

Oznámení o vydání Územního plánu Hrobce a opatření obecné povahy k územně plánovací dokumentaci Hrobce

Více informací v sekci Územní plán

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce - Hrobce

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Hrobce naleznete v přiloženém souboru .pdf

Komunální volby 2014 - VÝSLEDKY

Volby do zastupitelstev obcí
10.10. - 11.10.2014

Územní plán obce Hrobce

Obec Hrobce dokončuje Územní plán.
Bližší informace k ÚP naleznete zde.

Návrh závěrečného účtu obce Hrobce za rok 2012

Obec Hrobce podle §17, odst.6. zák.č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a doplňku zveřejňuje závěrečný účet obce za rok 2012.

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2009

o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti na území obce Hrobce

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hrobce

Obecně závazná vyhláška č. 3/2007

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Oficiální obecní stránky Hrobce a Rohatce. 2003 © Obecní úřad Hrobce - Kontakty l Napište nám l Hrobce na facebooku