Aktuality

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce
11.06.2016

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce

Pozvánka na 41. zasedání Zastupitelstva obce Hrobce, které se koná ve čtvrtek 19. června 2014 od 18,00 hod. v Kulturním domě
Návrh nového územního plánu obce Hrobce
04.07.2014

Návrh nového územního plánu obce Hrobce

Příprava nového územního plánu se přibližuje ke konci. Městský úřad v Roudnici n.L. zveřejnil veřejnou vyhlášku o zahájení řízení o návrhu Územního plánu Obce Hrobce. Na konečný návrh územního plánu se můžete podívat na webu obce v sekci Územní plán, dále pak na www.roudnicenl.cz a v listinné podobě pak na Obecním úřadě v Hrobcích nebo na Městském úřadě Roudnice n.L., odbor majetku a rozvoje města, oddělení úřad územního plánování, Karlovo náměstí 21, Roudnice nad Labem. Námitky a připomínky k tomuto návrhu územního plánu se uplatňují na Městském úřadě Roudnice n.L., odbor majetku a rozvoje města, oddělení úřad územního plánování, Karlovo náměstí 21, Roudnice nad Labem a to nejpozději do 11.8.2014, k později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nebude přihlížet.
Diskuze k tvorbě strategie MAS Podřipsko
12.06.2014

Diskuze k tvorbě strategie MAS Podřipsko

Vedení obce Vás zve na otevřenou diskusi k tvorbě strategie MAS Podřipsko, která se uskuteční ve středu 25. 6. 2014 od 16:00 v Kulturním domě v Hrobcích. Zveme všechny které zajímá rozvoj a občanský život v Hrobcích, Libotenicích, Nových Dvorech, Olešku a Židovicích.
TŘI V JEDNOM
26.05.2014

TŘI V JEDNOM

Fotbalový srandamač + Dětský den + Noční hasičská soutěž. Program: Sobota 31.5.2014 13:00 hod. Srandamač Hrobce vs. Rohatce (fotbalový zápas) 15:30 hod. Ukázky požárního útoku SDH Hrobce 16:00 hod. Dětský den (soutěže, dětský hrad, pěna, bonbónové letadlo) 22:00 hod. Noční hasičská soutěž - Krušnohorská soutěž Neděle 1.6.2014 10:00 hod. Hasičská soutěž - Podřipská liga
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce
14.05.2014

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce

Pozvánka na 40. zasedání Zastupitelstva obce Hrobce, které se koná ve čtvrtek 22. května 2014 od 18,00 hod. v Klubovně Baráčníků Hrobce, část Rohatce, ulice Roudnická čp.42.
Vítání prázdnin.
Obec Hrobce, SK Hrobce a SDH Hrobce pořádá pro děti i dospělé Vítání prázdnin 2014. Hry pro děti s drobnými odměnami. Oblíbená pěna. Ohňostroj a skvělá domácí hrobecká kuchyně. Akce se koná 28.06.2014 od 15 hodin na fotbalovém hřišti v Hrobcích.
Dětský den v Rohatcích
Zábavné odpoledne pro děti v Rohatcích u Kale. Neděle 1.6.2014 od 15 hodin.
Zdobení velikonočních perníčků
Zveme všechny děti a jejich rodiče na zdobení velikonočních perníčků. Perníčky i polevu ke zdobení dostanou děti od pořadatelů akce. Akce se koná v knihovně v Rohatcích 18.04.2014 od 16 hodin

Starší akce >>


Důležité informace
Územní plán obce Hrobce

Obec Hrobce dokončuje Územní plán.
Bližší informace k ÚP naleznete zde.

Nařízení státní veterinární správy

Mimořádná veterinární opatření

Provozní doba pošty

3. 2. 2014

Plánované trasy vysokorychlostní železniční trati Praha – Drážďany

Upozorňujeme občany a vlastníky pozemků, že stát začal intenzivně připravovat stavbu vysokorychlostní železniční trati Praha – Drážďany, která povede přes území naší obce. Stavba je nyní v projektové přípravě a pokud má někdo námitky proti této stavbě je třeba je uplatnit včas. Mapku s navrhovanými trasami je možno si prohlédnout na tomto webu v sekci Územní plán, na obecním úřadě či na Odboru územního plánovaní v Roudnici n.L. Vyjádření obce Hrobce k této stavbě:
Po prostudování dodaných materiálů od projektantů a našich podkladů sdělujeme:
1. Obec Hrobce nesouhlasí s plánováním a budováním trasy mimo územní rezervu, s kterou počítá ÚP obce Hrobce i nadřízené celky. Nyní navrhovaná trasa z koridoru stanovené rezervy významně vybočuje a to ještě v místech, kde se přibližuje zástavbě v obci i k významně chráněné lokalitě, v níž se vyskytuje chráněná rostlina z čeledi pryskyřníkovitých - Hlaváček jarní. Tato z našeho pohledu velmi významná změna trasy není nijak zdůvodněná a z hlediska dopadu na životní prostředí obyvatel obce i chráněného území rostliny, je zcela nepřijatelná.
2. Obec Hrobce požaduje, aby byla provedená nová studie potřebnosti této stavby a bylo doloženo, že tato stavba a její trasa je opravdu z celospolečenského hlediska tak potřebná, že je nutno v jejím zájmu poškodit a omezit ochranu, tak hodnotného území, jako je památková rezervace hory Říp, České středohoří i výše uvedené zájmy na území obce Hrobce, část Rohatce.
3. Obec Hrobce požaduje, aby byla prokazatelně informována o průběhu a přípravě, jak projekčních, tak případných průzkumných či stavebních pracích.

Výzva k odstranění vraku automobilu

Obec Hrobce místním šetřením za účasti MP Roudnice n.L. zjistila, že v prostoru ulice Ke Hřišti se nachází vrak automobilu tovární značky Škoda červené barvy bez registrační značky.

Dotační programy MŽP - Povodně 2013

Dotační programy MŽP - Povodně 2013

Návrh závěrečného účtu obce Hrobce za rok 2012

Obec Hrobce podle §17, odst.6. zák.č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a doplňku zveřejňuje závěrečný účet obce za rok 2012.

Volba prezidenta 2013

Informace zde.

Setkání před nemocnicí

17. 11. 2012 od 10:00 hodin. Chceme bránit svá práva!!! Po 137 letech zrušení naší nemocnice v Roudnici n/L

Termíny a typy vývozů sběrných nádob na komunální odpad

pro zimní období 2012 - 2013

Volby do krajských zastupitelstev a Senátu říjen 2012

Informace zde.

Výzva k podání nabídky

Vážené dámy a pánové,

obracíme se na Vás v souladu s § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, s výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku:

Pořízení nového územního plánu Hrobce.

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2009

o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti na území obce Hrobce

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hrobce

Obecně závazná vyhláška č. 3/2007

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Oficiální obecní stránky Hrobce a Rohatce. 2003 © Obecní úřad Hrobce - Kontakty l Napište nám l Hrobce na facebooku